תנאי שימוש באתר

לפני השימוש באתר החממה 2.0 www.greenhouse.lemonadestudio.co.il (להלן “האתר”), אנא קראו תנאים אלה (להלן “התנאים”) בעיון.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתם מקבלים עליכם את התנאים, מאשרים הסכמתכם לתנאים ומצהירים כי קראתם אותם והבנת את תוכנם.

אודות האתר

האתר הוקם על ידי חן יאקה-שומרון ושמעון שומרון מסטודיו לימונדה עוסק מורשה מס’ 036850865 (להלן “לימונדה”) ומספק מדף אינטרנטי למכירת מוצרי ידע דיגיטליים וסליקת המוצרים. לימונדה מצהירה שהיא בעלת הזכויות לפרסום מוצרי הידע ולמכירתם.

השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך.

כל התכנים המפורסמים באתר נכתבים על ידינו. אם חלה טעות או אם נפגעתם מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס צור קשר ונטפל בבעיה במהירות.

קנייה באתר

האתר מאפשר לגולשים לרכוש מוצרים דיגיטליים (קורסים ומוצרי ידע) כשפעולת התשלום מתבצעת באמצעות מערכת הסליקה של קארדקום-אישורית זהב https://www.cardcom.co.il (להלן “קארדקום”). לימונדה לא שומרת פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו’. פרטים אלו נשמרים בחברת קארדקום וניתן לקרוא עליהם בתנאי השימוש של אתר קארדקום בכתובת https://www.cardcom.co.il אשר מתעדכנים מפעם לפעם.

דף התשלום באתר מאובטח בתקן DSS-PCI, לימונדה אינה אחראית לסליקה ולאבטחת הסליקה אשר באחריות שירותהסליקה של קארדקום. בכל בעיה בנוגע לתשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות לקארדקום. החיובים הינם לפי תנאי השימוש של קארדקום.

הגולשים מצהירים ומתחייבים שהם מודעים לתקנות האתר ומסכימים להוראותיו ולא תהיה להם /או למי מטעמם כל טענה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר.

השימוש והרכישה באתר זה (החממה 2.0 www.greenhouse.lemonadestudio.co.il) מותר מגיל 18 ומעלה.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן 1981 וזאת בתנאי שנשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול העסקה לכתובת chen.lemonade@gmail.com עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים. על מוצרים דיגיטליים לא תינתן אפשרות להחזר כספי לאחר שהמשתמש פתח את הגישה למוצר (כלומר, צרך את המוצר).

הגבלת פרטיות

לימונדה לא תפגע בפרטיות הלקוח ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981.

תנאים נוספים

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

בעלי האתר שומרים על הזכות לשנות את תנאי השימוש והתקנון מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של לימונדה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. לימונדה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי לימונדה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל לימונדה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולימונדה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הינך משחרר בזאת את לימונדה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. לימונדה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע.לימונדה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי לימונדה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את לימונדה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד לימונדה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

לימונדה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת לימונדה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית לימונדה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

במידה ותחול שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית לימונדה, אך לא חייבת, לבטל עסקה .

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית הדין בתל אביב. על תנאי השימוש חלים הדינים של מדינת ישראל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוני chen.lemonade@gmail.com
או בטלפון: 053-8243302

חן יאקה-שומרון ושמעון שומרון, לימונדה 2.0
עין גנים 80
פתח-תקווה
4944461

Scroll to Top

התחברות לאתר מנוים

* נראה שכבר היית פה?

רוצים לדבר?

מצוין!
השאירו פניה בטופס הבא: